• Wrocław Pierwszy

    Od 16 marca 2017r. trwa największe święto kreatywnej edukacji w Polsce – Olimpiada Destination Imagination 2017. Ta ogromna impreza zgromadziła w Hali Stulecia we Wrocławiu 4 tysiące ludzi – dzieci, młodzieży i ich trenerów i nauczycieli z całego świata. Wrocław jako jedyna gmina w Polsce wprowadziła do przedszkoli i szkól innowację pedagogiczną, która obejmuje dodatkową lekcję w planie lekcji każdego tygodnia – lekcję kreatywności. I ten projekt otrzymał złoto jako najlepszy projekt we wszystkich trzech obszarach: przywództwo i ludzie, procesy i zasoby niezbędne do zarządzania projektami oraz cele pozytywnie oceniane nie tylko przez samą organizację, ale również przez innych interesariuszy projektu. CZYTAJ WIĘCEJ
  • Project Excellence

    Projekty towarzyszą nam już w wieku przed-przedszkolnym. Już dzieci mają wyzwania, które kończą się osiągnięciem określonego celu i próbują znaleźć sposób, aby go osiągnąć. Projektem nazywamy to przedsięwzięcie, które ma swój początek i koniec, które zrobimy tylko raz, jest unikalne i albo osiągniemy swój cel, albo nie. Albo będziemy czerpać z niego korzyści albo nie. Zerojedynkowe przedstawienie tematu dotyczy tylko pewnego spektrum projektów. Coraz częściej mówi się o projektach agile, bo podobnie jak zmienia się nasze otoczenia, nasze wymagania, nasze potrzeby, nasz cel ma prawo również ulegać zmianom. Zmiana towarzyszy każdemu projektowi – i metodyczne stosowanie zasad project managementu pozwala stać się Organizacją Excellence, a nie Chaosem. CZYTAJ WIĘCEJ
  • Project management vs. Coaching

    Wykorzystanie coachingu w pracy projektowej to zjawisko złożone. Istnieje w niej możliwość coachingowego oddziaływania w obszarze zarządzania zespołem, ale również możliwość użycia konkretnych narzędzi coachingowych na różnych etapach realizacji projektu (szczególnie na wczesnych etapach cyklu życia projektu). CZYTAJ WIĘCEJ